معرفی

مشخصات فردی

محمود عبایی کوپایی

نام - نام خانوادگی : محمود   عبایی کوپایی

پست الکترونیکی : m_abaeikoopaei@azad.ac.ir و m_abaee44@yahoo.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : آزاد اسلامی . واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : الهیات و معارف اسلامی ( جامع معقول و منقول )
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : آراد اسلامی . واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : الهیات و معارف اسلامی گرایش فلسفه و کلام اسلامی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : آزاد اسلامی . واحد علوم تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

- عضو شورای پژوهش دانشگاه واحد تهران جنوب ( 1372 1378 )

- مدیر دفتر مطالعات علوم انسانی . معاونت پژوهشی واحد ( 1374 - 1378 -

- مشاور پژوهشی – اموزشی موسسه فرهنگی ورزشی سایپا ( 1378 1382 -  

_ (1389- 1393) - -عضو شورای پژوهشی دانشکده حقوق وعلوم سیاسی ( 1393 - تا کنون-

 - مدیر گروه های اموزشی فلسفه و کلام اسلامی دکتری – علوم قران و حدیث دکتری – فلسفه علم دکتری – فقه و حقوق اسلامی ارشدعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو هیات امنا و رییس هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق معلولان باور تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

راهنمایی  و مشاوره 30  پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته های برنامه ریزی درسی ، تکنولوژی اموزشی ، علوم سیاسی 

در حال راهنمایی 5 پایان نامه دوره دکتری دررشته فلسفه و کلام اسلامی

انجام 5 پروژه تحقیقاتی به سفارش دانشگاه ازاد اسلامی واحد تهران جنوب و دیگر دانشگاه های کشورنحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : فلسفه و کلام اسلامی

محل خدمت : دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 13

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه رشته های فلسفه و کلام اسلامی ، فلسفه علم . علوم قران و حدیث . فقه و حقوق اسلامی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1373

محمود عبایی کوپایی
محمود عبایی کوپایی

محل خدمت :
    دانشکده حقوق و علوم سیاسی
مرتبه علمی :
    استادیار
^